Cơ sở hạ tầng cho ứng dụng CNTT tại Công ty Điện lực Quảng Nam

Thực hiện chủ trương tăng năng suất lao động 15% hàng năm của Tổng công ty Điện lực Miền Trung và mục tiêu “nâng cao hiệu quả quản lý” của Công ty Điện lực Quảng Nam, song song với các giải pháp quản lý khác, Lãnh đạo Công ty đã xác định ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) là nền tảng và là cơ hội để đạt được các mục tiêu đề ra. Nhìn nhận tiềm năng ứng dụng phục vụ SXKD của CNTT, Công ty đã chăm lo thực hiện tốt ba nhiệm vụ: xây dựng nguồn nhân lực sử dụng CNTT, phát triển hạ tầng CNTT và triển khai các ứng dụng CNTT vào quản lý sản xuất.

Trong đó, việc triển khai xây dựng các mạng lưới hạ tầng CNTT cũng phải đi trước  tạo điều kiện tiếp cận và triển khai ứng dụng. Việc triển khai xây dựng các mạng lưới hạ tầng CNTT vì thế mang tính chất sống còn đối với sự phát triển ứng dụng phục vụ sản xuất.

Quá trình phát triển

Công ty Điện lực Quảng Nam được thành lập từ năm 1997, những ngày đầu mới thành lập, toàn Công ty chỉ có 17 máy vi tính, chủ yếu bố trí ở khu vực các phòng ban. Các đơn vị kết nối với Công ty qua đường truyền Dial-up 52Kbps, việc kết nối rất chậm và không ổn định gây nhiều khó khăn cho trao đổi dữ liệu. Vì đường truyền không đảm bảo nên việc triển khai các chương trình ứng dụng gặp nhiều khó khăn, việc hỗ trợ khắc phục lỗi các chương trình chậm, không kịp thời. Triển khai các ứng dụng dùng chung hầu như không thể thực hiện được.

20100110_cntt

Công ty Điện lực Quảng Nam được EVN CPC khen tặng đã có thành tích tốt trong công tác CNTT 2006-2010

Được sự quan tâm đầu tư của Tổng công ty Điện lực Miền Trung và Công ty Điện lực Quảng Nam cũng đã dành một số nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư để từng bước xây dựng hệ thống CNTT. Do đó, cơ sở hạ tầng CNTT của Công ty đã không ngừng phát triển, góp phần tích cực vào nâng cao công tác quản lý và hiệu quả lao động. 

Từ năm 2007, tận dụng hạ tầng Viễn thông điện lực, Công ty đã từng bước kết nối mạng WAN đến 10 Điện lực và 01 Xí nghiệp trực thuộc. Mở rộng mạng WAN đến các tổ ở xa, tổ miền núi như Bắc Trà My, Nam Giang, Nông Sơn, Phước Sơn…Đồng thời với mở rộng mạng WAN đã đầu tư máy tính và phân cấp cho các tổ này thực hiện một số chương trình máy tính xử lý nghiệp vụ trong công tác kinh doanh điện, viễn thông, quản lý lưới điện.

Hiện nay, toàn Công ty có hơn 300 máy tính và hơn 100 máy in, bình quân 19 máy tính trên một đơn vị. Số lượng máy tính được trang bị đến gần 50% lực lượng lao động, trong đó 100% cán bộ quản lý và quản lý gián tiếp hằng ngày sử dụng máy tính vào công việc.

Hiệu quả đem lại

Trong 13 năm, khối lượng đường dây và trạm biến áp tăng hơn 4 lần; khách hàng sử dụng điện tăng gấp 25 lần; sản lượng điện tăng gấp 5,6 lần trong khi lực lượng lao động chỉ tăng 2 lần. Năng suất lao động tăng 16%/năm trong đó có vai trò của CNTT.

Tuy chưa thể rạch ròi được kết quả do áp dụng CNTT vào việc tăng năng suất lao động so với việc làm thủ công như trước đây, song có thể thấy rõ, từ hơn chục năm nay CNTT là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý sản xuất. Các chương trình phần mềm áp dụng vào sản xuất trước đây còn khó khăn, ít hiệu quả đến nay, nhiều chương trình đã thực sự là công cụ hỗ trợ đắc lực trong xử lý nghiệp vụ, chuyên môn. Nhiều khâu công việc đã tiết kiệm được rất nhiều lao động; một người có thể đảm nhận thêm được nhiều việc, thời gian xử lý công việc giảm rất nhiều; áp dụng CNTT vào quản lý, điều hành, góp phần tăng năng suất lao động không ngừng theo hướng tích cực.

Một trong những yêu cầu đối với quản lý là nắm bắt và xử lý thông tin, do đó Lãnh đạo cần có thông tin kịp thời. Trên nền tảng mạng WAN rộng khắp, trong những năm qua, Công ty Điện lực Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp phục vụ cho công tác quản lý điều hành như hệ thống báo cáo số liệu, báo cáo hoạt động qua e-mail, nhắn tin qua mạng… giúp Lãnh đạo Công ty nắm bắt tình hình hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tiếp nhận và xử lý kịp thời các vướng mắc.

Nhiều ứng dụng hỗ trợ quản lý được triển khai rất hiệu quả từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc và đến cả các tổ miền núi. Một số trong đó như chương trình Quản lý công văn công việc: cho phép phân văn bản chỉ đạo từ cấp Công ty cho các đơn vị thực hiện, các đơn vị cơ sở cũng tiếp tục giao nhiệm vụ cho các tổ, các cá nhân thực hiện. Qua hệ thống mạng những người liên quan có thể cùng theo dõi và phối hợp trong quá trình giải quyết công việc. Ngoài ra còn nhiều chương trình phục vụ quản lý dùng chung cho toàn Công ty qua hệ thống mạng WAN như: chương trình Báo cáo số liệu phục vụ quản lý, chương trình đăng ký, giao và theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng, chương trình quản lý lịch công tác…Các chương trình quản lý nghiệp vụ do Tổng công ty, Tập đoàn triển khai như FMIS, VTCC, CMIS…

Ngoài những lợi ích trực tiếp đối với sản xuất, qua hệ thống mạng, những năm gần đây CBCNV có điều kiện truy cập internet tìm kiếm thêm thông tin, học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Công ty Điện lực Quảng Nam cũng đã xây dựng trang web tại địa chỉ www.eqn.com.vn, là kênh giao tiếp, thông tin phục vụ khách hàng, quảng bá Công ty…

Với quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu qủa quản lý, Công ty Điện lực Quảng Nam luôn xác định vai trò quan trọng của CNTT trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị. Khẳng định tiếp tục quan tâm đầu tư cho hạ tầng CNTT và năng lực con người để từng bước hiện đại hoá công tác quản lý, cải thiện môi trường làm việc, tin học hoá các quy trình nghiệp vụ.

(Trần Đình Điệp)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Cuoc thi tiet kiem dien trong cong so
Cuoc thi tiet kiem dien trong cong so

Liên kết Web