Home Liên hệ

Liên hệ

TRUNG TÂM GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN

(05 Trần Hưng Đạo – TP Tam Kỳ – Quảng Nam)

ĐT : (0510) 2220209 hoặc (0510) 3992000, (0510) 2211000

E-mail : pcquangnam@cpc.vn

TRỰC ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN

(05 Trần Hưng Đạo – TP Tam Kỳ – Quảng Nam)

ĐT : (0510) 2220707 hoặc (0510) 3810802

ĐIỆN LỰC TAM KỲ (02 Nguyễn Du – TP Tam Kỳ – Quảng Nam)

ĐT xử lý sự cố và CSKH điện : 0963084302, (0510) 2210209

ĐIỆN LỰC NÚI THÀNH (Khối 2 – TT Núi Thành – Núi Thành)

ĐT xử lý sự cố và CSKH điện: 0963084301, (0510) 2215809

ĐIỆN LỰC THĂNG BÌNH (Xã Bình Nguyên – Thăng Bình)

ĐT xử lý sự cố và CSKH điện: 0963084303, (0510) 2217600

ĐIỆN LỰC DUY XUYÊN (TT Nam Phước – Duy Xuyên)

ĐT xử lý sự cố và CSKH điện: 0963084304, (0510) 2214309

ĐIỆN LỰC HỘI AN ( 360 Nguyễn Duy Hiệu – TP Hội An – Quảng Nam)

ĐT xử lý sự cố và CSKH điện: 0963084305, (0510) 2211709

ĐIỆN LỰC ĐẠI LỘC ( TT Ái Nghĩa – Đại Lộc)

ĐT xử lý sự cố và CSKH điện: 0963084307, (0510) 2212709

Nam Giang: 0963084311

ĐIỆN LỰC HIỆP ĐỨC ( TT Tân An – Hiệp Đức)

ĐT xử lý sự cố và CSKH điện: 0963084314, (0510) 2215307, (0510) 2215309

ĐIỆN LỰC TIÊN PHƯỚC ( TT Tiên Kỳ – Tiên Phước)

ĐT xử lý sự cố và CSKH điện: 0963084317, (0510) 2218409

ĐIỆN LỰC ĐÔNG GIANG ( TT Prao- Đông Giang)

ĐT xử lý sự cố:

Đông Giang: 0963084309

Tây Giang: 0963084310

CSKH điện: (0510) 2463012

ĐIỆN LỰC ĐIỆN BÀN (Xã Điện Thắng Bắc- Điện Bàn)

ĐT xử lý sự cố và CSKH điện: 0963084306, (0510) 2464800

ĐIỆN LỰC TRÀ MY (Thôn Mậu Cà, TT Bắc Trà My- Bắc Trà My)

ĐT xử lý sự cố:

Bắc Trà My 0963084318
Nam Trà My 0963084319
CSKH điện: (0510)2244999 – (0510)6285368

ĐIỆN LỰC QUẾ SƠN (Thôn Thuận An, TT Đông Phú- Quế Sơn)

ĐT xử lý sự cố:

Quế Sơn 0963084312
Nông Sơn 0963084313
CSKH điện: (0510)2216800

Facebook Comments