Là đơn vị thuộc Tổng công ty điện lực miền Trung, Sở điện lực Quảng Nam là đơn vị quản lý, vận hành và phân phối điện sản xuất, điện sinh hoạt trong khu vực. Để giúp bạn tìm hiểu về đơn vị này, bài viết xin chia sẻ thông tin tổng quan về Sở điện lực Quảng Nam.

Mục Lục

1. Giới thiệu Sở điện lực Quảng Nam

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM

Địa chỉ: 05 Trần Hưng Đạo-Thành phố Tam Kỳ-Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.2220201 – Fax: 0235.3852956

E-mail: pcquangnam@cpc.vn – Website: https://pcquangnam.cpc.vn

Công ty Điện lực Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-EVN, ngày 14/4/2010 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trên cơ sở đổi tên và tổ chức lại Điện lực Quảng Nam.

Thông tin tổng quan Sở điện lực Quảng Nam

Công ty Điện lực Quảng Nam

Công ty Điện lực Quảng Nam có chức năng và nhiệm vụ dưới đây:

  • Kinh doanh điện năng
  • Quản lý vận hành lưới điện phân phối và hệ thống SCADA đi kèm đến cấp điện áp 35 kV
  • Kinh doanh các thiết bị điện
  • Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, giám sát, thiết kế, đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 kV; Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án viễn thông; Tư vấn thiết kế, giám sát và xây lắp mạng viễn thông và hệ thống mạng
  • Xây lắp và cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 35 kV
  • Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện đến cấp điện áp 35 kV

Bài viết liên quan:

2. Một số thành tựu của Sở điện lực Quảng Nam

Trong thời gian hoạt động, Sở điện lực Quảng Nam đã đạt được một số thành tựu nhất đinh, góp phần ổn định và phát triển mạng lưới điện quốc gia. Cụ thể như sau:

Năm 1997, khi thành lập Điện lực Quảng Nam, toàn tỉnh chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV; 8 trạm trung gian 35kV; 599 trạm biến áp phụ tải công suất 91.843 kVA; sản lượng điện thương phẩm 92 triệu kWh, bình quân đầu người 76 kWh/năm. Khu vực chưa có điện còn 6 huyện, 103 xã (với khoảng 120.000 hộ dân, chủ yếu ở vùng nông thôn, miền núi). Điện dùng cho sản xuất công nghiệp chiếm 12%, tương ứng 12 triệu kWh.

Trong 14 năm qua, được UBND tỉnh Quảng Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Trung quan tâm đầu tư hàng nghìn tỷ đồng xây dựng đường dây và trạm biến áp 220kV, 110kV và xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp, cơ bản hoàn thiện lưới điện trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu sư dụng điện năng của người dân.

Thông tin tổng quan Sở điện lực Quảng Nam

Tuyên bố một số thành tựu của sở điện lực Quảng nam

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6 trạm biến áp 110 kV, 20 trạm biến áp trung gian, 446 km đường dây 35kV, 2660 km đường dây 15/22kV; gần 2.400 trạm biến áp phụ tải được xây dựng và hoàn thiện. Đặc biệt, 100% số huyện, thành; 95.85% số xã, phường và 97,6% số hộ có điện; đã cung ứng cho kinh tế-xã hội địa phương 4.429 tỷ kWh, tăng bình quân 17,5% /năm. So với năm 1997, lưới điện phân phối tăng hơn 3,5 lần và sản lượng thương phẩm tăng gấp 5,6 lần.

3. Định hướng phát triển Sở điện lực Việt Nam

Để tiếp tục phát huy truyền thống phát triển bền vững, Sở điện lực Quảng Nam có kế hoạch và định hướng dưới đây:

Giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, phát huy truyền thống tốt đẹp của đội ngũ công nhân viên chức ngành Điện; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, nâng cao ý thức tự chủ và tinh thần hăng say lao động.

Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch hằng năm và kế hoạch 5 năm 2010-2015; đáp ứng tối đa nhu cầu điện năng và viễn thông trên cả 2 mặt lượng và chất

Sở điện lực Quảng Nam cũng thực hiện  chỉ tiêu 3 tăng: tăng sản lượng điện; tăng khách hàng dùng điện và viễn thông; tăng doanh thu và hiệu quả công việc. Thực hiện 3 giảm: giảm chi phí; giảm tồn nợ; giảm thời gian mất điện của khách hàng.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung cải tiến, nâng cao hiệu quả quản lý, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo mô hình Công ty TNHH MTV, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện năng trong tình hình mới, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp đến năm 2020.      

Trên đây là một số thông tin tổng quan về Sở điện lực Quảng Nam. Bài viết hi vọng đã đem đến những tin tức hữu ích cho bạn đọc.

Facebook Comments Box
5/5 - (1 bình chọn)