Home Tin tức Điện lực đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước