Trong sự phát triển của nền kinh tế, không thể không nhắc đến vai trò của ngành Điện lực. Đây chính là nhân tố quan trọng giúp thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Hoàn thành vai trò chủ đạo với những thành tựu quan trọng

Trong những năm qua, ngành điện đã hoàn thành tốt vai trò chủ đạo của mình. Từ một hệ thống điện nghèo nàn, lạc hậu, đến nay, hệ thống nguồn và lưới điện của Việt Nam đã đứng thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á và thứ 31 trên thế giới. Có thể thấy, đây là sự nỗ lực và là bước tiến quan trọng của ngành điện lực Việt Nam.

Tính đến năm 2015, hệ thống lưới điện quốc gia đã phủ rộng, dài cả đất nước và có kết nối với lưới điện một số nước láng giềng với trên 6.000km đường dây 500kw, 30.000 km đường đây từ 110kv-220kv, hơn 430.000 km lưới phân phối từ 0,4-35kv và hàng tram nghìn trạm biến áp các loại.Tổng công suất đặt của hệ thống điện Việt Nam là 34.000MV và có dự phòng trên 20%.

Bên cạnh đó, ngành Điện cũng đã thực hiện thành công chương trình đưa điện về nông thôn, hải đảo, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo; đảm bảo quốc phòng, an ninh, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn. Đến cuối năm 2014, cả nước đã có 99,59% số xã và 98,22% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện (vượt mục tiêu của Chính phủ là tới cuối năm 2015 đạt 98% hộ nông thôn có điện).

Góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo cho miền núi,hải đảo

Theo thống kế của tổng công ty điện lực Việt Nam, năm 1995, cả nước chỉ có 90,6% số huyện có điện lưới quốc gia, 62,2% xã có điện và 50,76 số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia thì đến năm 2010, cả nước đã có 100% số huyện có điện lưới và điện lưới tại chỗ, 98,18% số xã được nối lưới quốc gia, vượt 6,05% so với chỉ tiêu Chiến lược phát triển điện lực quốc gia đề ra.

Tính đến cuối năm 2013, đã đạt được 99,08% số xã có điện lưới quốc gia, 97,85% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện, góp phần thay đổi cơ bản diện mạo nông nghiệp, nông thôn..

Là động lực phát triển kinh tế- xã hội

Thực hiện phương châm “điện đi trước một bước”, ngành điện đã góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, phục hồi và tăng trưởng kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh

Năm 2015 đánh dấu nhiều mốc quan trọng cho thị trường điện cạnh tranh Việt Nam. Công tác dịch vụ khách hàng có chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt. Thời gian tiếp cận điện năng giảm từ 155 ngày xuống còn 36 ngày. Bên cạnh đó, nhiều ứng dụng công nghệ mới và công nghệ thông tin trong kinh doanh điện năng được triển khai, mở rộng khai thác các tiện ích, tính năng hỗ trợ các giao dịch với khách hàng qua giao diện điện tử trên các thiết bị di động, internet..

Trong giai đoạn tới ngành Điện sẽ tiếp tục đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện, hoàn thành chương trình đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo… góp phần xây dựng nông thôn thôn mới và hoàn thành Điện khí hóa toàn quốc; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Điện phù hợp với lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh, đồng thời kết hợp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất – kinh doanh…

Với những tin tức vừa chia sẻ, bài viết hi vọng đã cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn đọc về tầm quan trọng của ngành điện đối với sự phát triển kinh tế quốc gia.

(Nguồn: Cao đẳng Dược tổng hợp)

Facebook Comments Box
Rate this post