Danh mục "Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm" theo hướng dẫn của Bộ LĐTBXH

Tổng hợp các Quyết định: số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995, số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996, số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996, số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 3/3/1999, số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000, số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục tạm thời "Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm". Xem chi tiết

 
Cuoc thi tiet kiem dien trong cong so

Liên kết Web