EVN tổ chức hội nghị tập huấn công tác tài chính kế toán năm 2013

Từ ngày 25 ÷ 26/7, tại thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác tài chính kế toán năm 2013 cho các kế toán trưởng và kế toán tổng hợp của các đơn vị thuộc Tập đoàn. Đến dự và chủ trì hội nghị về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Mai Quốc Hội-Uỷ viên hội đồng thành viên, ông Đinh Quang Tri-Phó Tổng Giám đốc; về phía Tổng Công ty Điện lực Miền Trung có ông Thái Văn Thắng - Phó Tổng Giám đốc.

Trong bài phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Mai Quốc Hội đã nêu lên những việc đã làm được, những tồn tại cần khắc phục và nhiệm vụ của công tác tài chính kế toán trong thời gian đến.

20130729_taichinh

Ông Mai Quốc Hội phát biểu tại hội nghị tập huấn công tác tài chính kế toán năm 2013 

Hội nghị được nghe phổ biến một số nội dung, chế độ kế toán mới của Thông tư 45/2013/TT-BTC, Thông tư 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012; một điểm mới của dự thảo: Thông tư sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp, Nghị định Điều lệ tổ chức và Nghị định quy chế tài chính của EVN, Luật đầu tư vốn nhà nước.

Đặc biệt, tại hội nghị, Tiến sỹ Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa quản trị trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo những nội dung rất sinh động và thiết thực về hiện trạng kinh tế Việt Nam và dự báo triển vọng đến cuối năm 2013; các chiến lược, bài học tài chính cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên; kinh tế vĩ mô tác động và giải pháp cho doanh nghiệp; xây dựng và phát triển mô hình kiểm soát nội bộ.

(Công Danh)