Danh mục "Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm" theo hướng dẫn của Bộ LĐTBXH

Tổng hợp các Quyết định: số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995, số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996, số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996, số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 3/3/1999, số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000, số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục tạm thời "Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm". Xem chi tiết

 
Tổng công ty Điện lực miền trung
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Trang thông tin tiết kiệm điện
Quảng Nam Portal
Công ty Điện lực Quảng Ninh
Công ty Điện lực Quảng Bình
Công ty Điện lực Quảng Trị
Công ty Điện lực Quảng Ngãi

Liên kết Web