Điện lực Thăng Bình - Tập trung nâng cao chất lượng đại lý điện nông thôn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc PC Quảng Nam tại thông báo kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ quý IV/2012, chiều ngày 16/10, Điện lực Thăng Bình đã tổ chức hội nghị đại lý điện nông thôn, kết hợp hướng dẫn các nội dung về công tác quản lý vận hành, phòng chống bão lụt và hợp đồng dịch vụ bán lẻ điện năng. Theo ông Võ Đức Bình, Phó Giám đốc Điện lực, chủ trì hội nghị thì đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý điện nông thôn, góp phần đưa công tác kinh doanh điện năng đi vào nề nếp.

Tại hội nghị, Phòng kinh doanh đơn vị đã báo cáo tình hình công tác phối hợp của các đại lý điện nông thôn trong 9 tháng đầu năm 2012; các phòng liên quan hướng dẫn các qui định về công tác ghi chỉ số, phát triển và quản lý khách hàng, quản lý hoá đơn, tiền điện, quản lý vận hành đường dây hạ áp, phối hợp xử lý sự cố, bão lụt, vận hành khi có sự cố xảy ra. Các đại lý phát biểu xoay quanh những việc làm được, chưa được cũng như những kinh nghiệm làm tốt nhiệm vụ của một đại lý nhằm cùng nhau làm tốt hơn nhiệm vụ được giao cho đại lý trong thời gian đến.

20121023_thangbinh

Quang cảnh hội nghị

Về tình hình yếu kém của lưới điện nông thôn ảnh hưởng đến nhiệm vụ cung ứng điện như chất lượng điện áp sụt thấp, chất lượng dây dẫn, xà sứ, cột chưa đảm bảo vận hành lâu dài, một số nơi nhiều hộ còn nằm cách xa đường dây trục chính, hệ thống dây dẫn sau công tơ quá dài, mất an toàn, đại diện Phòng kế hoạch-kỹ thuật nêu rõ một số nhiệm vụ cấp bách các đại lý cần tiến hành để cấp điện ổn định cho khách hàng; đồng thời công bố danh mục của 44 trạm biến áp chuẩn bị triển khai bàn giao tim mốc trên địa bàn 10 xã theo dự án ADB; chuẩn bị thi công lưới điện tại 2 xã Bình Sa và Bình Tú thuộc dự án REII mở rộng.

Tính đến 31/9/2012, Điện lực Thăng Bình có 68 đại lý, chịu trách nhiệm quản lý tổng cộng 34.104 khách hàng, hơn 338 km đường dây hạ áp thuộc 169 trạm biến áp của 23 xã của huyện Thăng Bình và khu vực Đông Quế Sơn. Việc triển khai các qui định, qui trình, cách thức phối hợp giữa lực lượng đại lý và các tổ, phòng trực thuộc Điện lực là nhiệm vụ cấp bách, thiết thực nhằm nâng cao công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của đại lý điện nông thôn theo văn bản 3502/QNAPC-TC&NS, ngày 23/08/2011 của Giám đốc PC Quảng Nam. Ông Trần Thế Hùng, Phó giám đốc phụ trách Điện lực Thăng Bình cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ biên soạn, ban hành qui định các trình tự thực hiện trong công tác quản lý vận hành đường dây hạ áp nông thôn để giao cho các đại lý điện nông thôn thực hiện.

(Hoàng Ngọc Chung)