Home Giới thiệu

Giới thiệu

GIỚI THIỆU
Công ty Điện lực Quảng Nam là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành lập theo Quyết định số: 230/QĐ-EVN, ngày 14/4/2010 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Công ty Điện lực Quảng Nam được thành lập trên cơ sở kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Điện lực Quảng Nam.

Ngày 1 tháng 4 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Công ty Điện lực Quảng Nam (ngày thành lập Điện lực Quảng Nam theo Quyết định số 257 EVN/TCCB-LĐ).

– Tên đầy đủ tiếng Việt là CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM.

– Tên giao dịch quốc tế là QUANG NAM POWER COMPANY.

– Tên viết tắt tiếng Anh là QNA PC.

– Tên giao dịch viết tắt CPC QNA PC.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam.

2. Bộ máy chuyên môn Công ty Điện lực Quảng Nam ở thời điểm thành lập:

– Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và 9 phòng chuyên môn;

– 13 đơn vị trực thuộc gồm 12 Điện lực khu vực, Xí nghiệp Cơ Điện.

– Tổng số lao động 743 người, trong đó, trình độ trên Đại học 1%, Đại học 24%; Trung cấp, Cao đẳng 22%; Công nhân kỹ thuật 35%.

3. Công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.

4. Đoàn Thanh niên trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Quảng Nam.

LĨNH VỰC KINH DOANH
1. Kinh doanh điện năng;

2. Quản lý vận hành lưới điện phân phối và hệ thống SCADA đi kèm đến cấp điện áp 35 kV;

3. Kinh doanh các thiết bị điện và viễn thông;

4. Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, giám sát, thiết kế, đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 kV; Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án viễn thông; Tư vấn thiết kế, giám sát và xây lắp mạng viễn thông và hệ thống mạng;

5. Xây lắp và cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 35 kV;

6. Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện đến cấp điện áp 35 kV;

7. Đại lý các dịch vụ viễn thông công cộng;

8. Xây lắp các công trình viễn thông.

THÀNH TỰU 14 NĂM (1997-2011)
Năm 1997, khi thành lập Điện lực Quảng Nam, toàn tỉnh chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV; 8 trạm trung gian 35kV; 599 trạm biến áp phụ tải công suất 91.843 kVA; sản lượng điện thương phẩm 92 triệu kWh, bình quân đầu người 76 kWh/năm. Khu vực chưa có điện còn 6 huyện, 103 xã (với khoảng 120.000 hộ dân, chủ yếu ở vùng nông thôn, miền núi). Điện dùng cho sản xuất công nghiệp chiếm 12%, tương ứng 12 triệu kWh.

15 năm qua, được UBND tỉnh Quảng Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Trung quan tâm đầu tư hàng nghìn tỷ đồng xây dựng đường dây và trạm biến áp 220kV, 110kV và xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp, đã sớm hoàn thiện lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, đã có 8 trạm biến áp 110 kV, 17 trạm biến áp trung gian, 568 km đường dây 35kV, 2.432 km đường dây 15/22kV; gần 2.446 trạm biến áp phụ tải; 2.226 km đường dây 0,4kV.

100% số huyện, thành; 95,08% số xã, phường và 97,78% số hộ có điện; với tổng số khách hàng hơn 268.000, đã cung ứng cho kinh tế – xã hội địa phương 5.177 tỷ kWh, tăng bình quân 17,5% /năm. So với năm 1997, lưới điện phân phối tăng hơn 3.5 lần và sản lượng thương phẩm tăng gấp 7,6 lần.

THÀNH TÍCH
15 năm qua, Công ty Điện lực Quảng Nam đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quí: 1 HCLĐ hạng Nhất; 1 HCLĐ hạng Nhì; 3 HCLĐ hạng 3 cho các tập thể và 2 cho cá nhân; 8 Bằng khen của Thủ tướng cho 5 tập thể và 3 cá nhân; 18 Bằng khen của Bộ Công Thương; 157 Bằng khen của UBND tỉnh; 55 Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hàng trăm Giấy khen của Tổng Công ty Miền Trung; nhiều tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động giỏi, xuất sắc; 3 cá nhân là CSTĐ cấp Bộ Công nghiệp và hàng chục cá nhân cấp cơ sở… Công ty Điện lực Quảng Nam đã được UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao và tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Khối Doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh liên tục những năm qua.

Các tổ chức Đảng, đoàn thể của Công ty có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực đã đạt được những kết quả khả quan. Đảng bộ liên tục 15 năm là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; Công đoàn Công ty nhiều năm liền được công nhận là Công đoàn vững mạnh, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn ngành tặng nhiều bằng khen cho cá nhân và tập thể. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiều năm liền là đơn vị xuất sắc trong Đoàn khối các doanh nghiệp tại Quảng Nam.

MỤC TIÊU 5 NĂM (2010-2015)
1. Mục tiêu tổng quát
– Giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, phát huy truyền thống tốt đẹp của đội ngũ công nhân viên chức ngành Điện; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, nâng cao ý thức tự chủ và tinh thần hăng say lao động.

– Thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch hằng năm và kế hoạch 5 năm 2010-2015; đáp ứng tối đa nhu cầu điện năng và viễn thông trên cả 2 mặt lượng và chất.
Phấn đấu 3 tăng: Tăng sản lượng điện; Tăng khách hàng dùng điện và viễn thông; tăng doanh thu và hiệu quả công việc. Thực hiện 3 giảm: Giảm chi phí; giảm tồn nợ; giảm thời gian mất điện của khách hàng.

2. Các mục tiêu, chỉ tiêu chính
– Sản lượng điện thương phẩm tăng bình quân trên 15%/năm. Trong đó, điện công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 20,2%, đạt tỷ trọng 51,8% vào năm 2015.

– Tỷ lệ điện truyền tải và phân phối đến năm 2015 còn dưới 5%.

– Doanh thu bán điện tăng 22-25%/ năm.

– Tăng năng suất lao động bình quân 12-15%; tăng thu nhập 10-12%/năm.

– Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách và các quỹ bảo hiểm theo luật định.

Facebook Comments